KONFERENSER

Inga konferenser är planerade för 2024.
Ta gärna del av våra PROFESSIONSPRESENTATIONER och våra genomförda konferenser.

Nordisk förskolas årliga konferens 2023

26–27 april 2023 i Halden, Norge

TEMA: Bærekraftig ledelse for framtidens barn

Nordisk förskolas årliga konferens 2022

28-29 april 2022 i Hveragerði stad, Island

Nordisk ledarkonferens i förskola 2019

27 mars 2019 i Helsingborg, Sverige
I samverkan med Nordiska professionsnätverket – Skolledare i Sverige och Nordisk förskola.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus