Barnkultur – språk i Norden

Norden stärker sin språkgemenskap:
Ny deklaration om nordisk språkpolitik

Norden tar ett viktigt steg för att bevara och stärka språken i regionen genom en ny deklaration om nordisk språkpolitik, som undertecknades av kultur- och utbildningsministrarna i Stockholm den 2 maj 2024.

”Grunden är lagd för en övergripande, samlad, långsiktig och effektiv språkpolitik med fortsatt samhällsbärande, starka och levande nordiska språk.”

Lotta Edholm, Sveriges skolminister

Nordisk kulturkontakt – Den nordiska Bokslukaren

Din genväg till boksamtal med barn om bilderböcker på andra nordiska språk!

För mer information, se Bokslukarens hemsida.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus