Nordisk förskolas årliga konferens 2022 på Island

TACK!

Varmt tack till er alla deltagande ledare inom barnehagesektorn i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För ert visade intresse och att ni deltog både fysiskt på plats i Hveragerdi stad och digitalt i Norden vid Nordisk Förskolas årliga konferens på Island den 28–29 april 2022.

Ett varmt tack vill Nordisk Förskola framföra till medverkande föreläsare med sin kunskap och kompetens inom jämställdhetsfrågor hållbar utveckling och hållbart ledarskap inom barnehagesektorn på Island och i Norden.

Medverkande föreläsare:

– Sævar Helgi Bragason, advisor in Department for Climate and Green Community – ISLAND
– Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, project manager, Bjarklind Björkat Equality school of Reykjavík – ISLAND
– Anna Elísa Hreiðarsdóttir, lektor ved Universitetet i Akureyri – ISLAND
– Kristín Dýrfjörð, dosent ved Universitet Akureyri – ISLAND
Nordisk Förskola vill likaså också varmt tacka Aldís Hafsteinsdóttir, ordfører/bormästare i Hveragerði stad, barn och förskollärare vid Leikskólinn Óskaland och Árnesingar musikskola, Erlendur Eiríksson skuespiller och Reykjavik stad.  För att presentera och synliggöra isländsk barnkultur och utveckling på Island i både Hveragerdi och Reykjavik  stad.
Vänligen/projektledning och nordiska teamledare I Nordisk Förskola.
TILLSAMMANS BLIR VI FLER I NORDEN – TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA
Våren 2023 genomför Nordisk förskola sin årliga konferens i Norge.

Ta del av konferensen i efterhand!

Klicka på rutan så kommer du till två filmer i dropbox.
Givetvis är detta kostnadsfritt.

Nordisk förskolas årliga konferens för förskole/dagtillbud/
barnehage ledare

28-29 april 2022 Hveragerði stad på Island

Konferensen är helt kostnadsfri.

MÅLGRUPP

  • Dagtilbuds ansvar och leder för dagtilbud i Danmark
  • Leder for daghem och dagehemsföreståndare i barnehager i Finland
  • Etatsleder / styreleder och styrer i Barnehage i Norge
  • Barnehagechefer och Leikskólaledare i barnehager på Island
  • Verksamhetschef – Utbildningschef och rektor för förskola i Sverige

PLATS

Hotel Örk, Hveragerði, Island

Konferensen är helt kostnadsfri och genomförs alltid digitalt. Fysiskt på plats med reservation för vad pandemirestriktioner tillåter utifrån Islands restriktioner samt andra inom de Nordiska länderna.

Hotell och logi samt resa med flyg, buss och taxi är till självkostnadspris för varje deltagare som väljer att delta fysiskt på Island. Du som deltagare gör din egen beställning för hotellrum samt lunch och middag till Hotell Örk under konferensdagarna. Detta ansvarar inte Nordisk förskola för.

ANMÄLAN TILL KONFRENSEN GÖRS VIA

norden@nordiskforskola.org

Senast den 1 april 2022

Ange följande för att få en fullständig anmälan; namn – titel-  arbetsplats – adress – land och om du ska delta fysiskt eller digitalt.
Anmälan är personlig och kan endast göras individuellt via e-post.

INNEHÅLL OCH PROGRAM

KONFRENSSPRÅK
Skandinaviska och engelska.

KONFERENSINNEHÅLL
Naturvetenskap, hållbar utveckling, demokrati och jämställdhet.

Varmt välkommen önskar Nordisk förskola!

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus