ETT SAMVERKANDE NORDEN

Nordisk förskola arbetar för ett samverkande Norden utifrån kunskap och kompetens om läroplaner, utbildningssystem samt professionsfrågor, demokrati, integrationsfrågor och jämställdhet i de nordiska länderna. För att underlätta en långsiktigt förflyttning över gränserna för barn och vårdnadshavare samt yrkesverksamma inom förskolan i Norden.

Vad är yrkespraxis i förskolans undervisning i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige?

Nordisk förskola arbetar för ett samverkande norden för att  stödja och konkretisera dagens och morgondagens utmaningar om ”Ett gränslöst Norden – Ett innovativt Norden – Ett synligt Norden – Ett utåtriktat Norden” enligt Nordiska ministerrådets utbildningsrapport FRAMTIDA NORDISKT UTBILDNINGSSAMARBETE.

Nordisk förskola samverkar med förskolor, forskare, myndigheter, kommuner och organisationer i Norden.

VÅRA LÄROPLANER

Nordisk förskola har till syfte att stärka och synliggöra nordiska ledare i förskolan i sitt professionella uppdrag med utgångspunkt från lagstiftning, regelverk, läroplan och kvalitetsutredningar från statliga myndigheter inom utbildning i de nordiska länderna.

 

SAMARBETSPARTNERS

Nordisk förskola behöver ha samarbetspartners och en tydlig målgrupp, för att långsiktigt hitta hållbara och gångbara samverkansformer. 

LÅNGSIKTIGA MÅL

Ett av våra långsiktiga mål är att nätverket Nordisk förskola i en förläning blir en formell mötesplats i norden. En pedagogisk plattform för nordiska ledare och pedagogisk personal i förskolan.

VARFÖR SKAPA ETT NORDISKT SAMARBETE?

Nordiska Professionsnätverket – Skolledare i förskola
Nätverkskonferens som hölls den 27 mars 2019 i Helsingborg. Temat var ”Förskolechefens uppdrag – med fokus på att tydliggöra yrkesroller och ansvar ”.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus