NYTT & NOTERAT

Nordisk Förskola skickar under verksamhetsåret kontinuerligt ut  ”Nytt och noterat från Nordisk Förskola” via epost. Med uppdaterad information efter genomförda strategigruppsmöten och konferenser som Nordisk Förskola genomför kontinuerligt. Samt med inbjudningar som Nordisk Förskola bjuder in till under verksamhetsåret.

För att främja en nordisk samverkan för att kollegialt lära och för att långsiktigt bygga bestående nätverk för ett nordiskt internationellt samarbete.

Att teckna sig till ”Nytt och noterat från Nordisk Förskola” är kostnadsfritt.

Se Nordisk förskolas integritets policy

Sprid gärna information om ”Nytt och noterat från Nordisk förskola” i dina professionsnätverk för ledare inom den nordiska förskole/dagtilbud/barnehage/daghem och leikskolin sektorn. På så sätt kan vi tillsammans främja och stärka det professionella internationella arbetet och samarbetet för ledare inom förskolan i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island samt i en förlängning till de självständiga öarna  i Norden, Färöarna, Grönland och Åland.

Önskar du teckna dig att få tillsänt, Nytt och noterat från Nordisk Förskola, vänligen hör av dig till norden@nordiskforskola.org

Nyhetsbrev juni 2022

Lite av innehållet:

► Våra samarbetspartners

► Vad vi arbetar med för närvarande

► Kollegiala samtal

Nyhetsbrev nr 1 2021

I vårt första nyhetsbrev kan du ta del av följande innehåll:

► Vad är Nordisk förskola – ett professionsnätverk för ledare i förskola i norden

► Utveckling av nationella team för Nordisk förskola

► Höstens 2021 kollegiala lärande samtal

► Nordisk förskolas årliga konferenser. 23- 24 mars 2021 i Finland och 28-29 april 2022 på Island.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus