Nordisk ledarkonferens i förskola 2019

Nordisk ledarkonferens i förskola våren 2019 – 27 mars i Helsingborg stad – Sverige.
I samverkan med Nordiska professionsnätverket – Skolledare i Sverige och Nordisk förskola.

Nätverkskonferensen innehållsfokus var följande:

Förskolechefens uppdrag – med fokus på att tydliggöra yrkesroller och ansvar

Konferensens temaområde ingår i Skolinspektionens kvalitetsrapporter: Förskolechefens ledning, Förskolans pedagogiska uppdrag samt Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/forskolan/publikationer–webbinarium/

Målgrupp
Ledare i förskola från Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige

Program
Inledning, representant för Helsingborg stad.
Från Skolinspektionens kvalitetsrapporter till Lpfö 2018 – med fokus på förskolechefens uppdrag att tydliggöra yrkesroller och ansvar

Återkoppling
Att tydliggöra yrkesroller och ansvar utmaningar och möjligheter för förskolechefen.

Jämställdhet är en arbetsmiljöfråga.

Efter varje presentation följer ett kollegialt samtal med erfarenhetsutbyte.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus