ORGANISATION

Projektägare av Nordisk förskola Hveragerdi stad, ISLAND

Projektledare – Gunnvör Kolbeinsdóttir
Förskolechef, Leikskólinn Óskaland, Hveragerdi stad, ISLAND
Epost: gunnvor@nordiskforskola.org

Biträdande 1:a projektledare – Annika Palmgren
Skolutvecklare inom förskola – Annika Palmgren Skolutveckling, Vellinge, SVERIGE 
Epost: annika@nordiskforskola.org

Biträdande 2.a projektledare – Tommy Larsen
Daglig leder Læringsverkstedet Stenrød barnehage, Halden, NORGE
Epost: tommy@nordiskforskola.org

Strategigruppen för Nordisk förskola

Projektledning för Nordisk förskola

Projektledare Nordisk förskola: Gunnvör Kolbeinsdóttir,
LeikskólastjóriLeikskólans Óskalands,  Hveragerði – ISLAND

1:a Biträdande projektledare Nordisk förskola Annika Palmgren,
Skolutvecklare inom förskola, Annika Palmgren Skolutveckling, Vellinge – SVERIGE

2:a Biträdande projektledare Nordisk förskola: Tommy Larsen, Daglig leder Læringsverkstedet Stenrød barnehage, Halden, NORGE

Teamledare och biträdande teamledare i Nordisk förskola Danmark, Finland, Norge, Sverige och Island

Nordisk Förskola – Danmark
Teamledare: Dorte Zachariassen, Institutionsleder Husumvold menighedsbørnehave og vuggestue, Köpenhams kommun – DANMARK

Nordisk Förskola – Finland
Teamledare: Helena Nukala-Kronlund, Chef för småbarnspedagogik, Nykarleby stad – FINLAND

Biträdande Teamledare: Malin Stenman, Chef för småbarnspedagogik, Larsmo stad – FINLAND

Nordisk Förskola – Norge
Teamledare: Eva-Heger, Utvecklingschef vid Barnehagenett – NORGE

Nordisk Förskola – Sverige
Teamledare: Helén Ekberg-Witting, Rektor Dalhems förskola, Helsingborgs stad –  SVERIGE

Nordisk Förskola – Island
Teamledare: Thorunn Gyða Björnsdóttir,   Leikskóla Rofaborg, Reykjavík stad – ISLAND

Biträdande teamledare: Harpa Brynjarsdóttir Leikskólastjóri vid Leikskóla Alftaborg,  Reykjavík stad – ISLAND

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus