LÄROPLANER ISLAND

Läroplan – Isländska utbildnings – och kulturella ministeriet 2011

Läroplan – Isländska utbildnings- och kulturministeriet 2011

I den isländska läroplanen för förskolan  skrivs om faciliteter och ramen kring utbildning och lärande i isländska förskolor. Läroplanen byggs på sex grundläggande element som bildar en kärna i den isländska utbildningspolitiken.

Dessa grundläggande element är: Läsande, hållbarhet, hälsa, välmående, välfärd, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och skapande. Förskolans läroplan innehåller också arbetsmetoder för den lärande miljön i förskolan.

Det är viktigt att på ett målmedvetet sätt ”odla” denna kunskap och förstärka barnets förmåga i framtiden till att bli kritiska och kvalificerade deltagare i ett demokratiskt och jämställt samhälle.

Skola och förskola är samhällets institutioner där alla uppväxande generationer får möjligheter att förbereda sig till medborgare i ett aktivt samhälle. Förskolan har till uppgift att barn utvecklar ett kritiskt och sakligt tänkande och förhållningssätt. Med kreativa tankar för att kunna möta olika sociala och kulturella omständigheter i framtiden, för att främja en kulturell mångfald i det isländska samhället.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus