VARFÖR NORDISK FÖRSKOLA?

Framtidens kompetens
Framtidens kompetens kommer inte bara utan den skapas. Genom nordiska projekt och erfarenhetsutbyte är målet att tillsammans förbereda barnet och unga för att möta en framtid som ingen riktig vet hur den ser ut. Nyckeln till framtidens kompetens är utbildning. Källa: Nordiskt samarbete

Ett  nordisk samarbete, ett professionssamarbete för ledare inom Nordisk förskola har bildats den 26 mars 2019. Projektägare för Nordisk förskola är Hveragerdi  kommun på Island. Samverkande nordiska länder i Nordisk förskola är Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige. 

Det nordiska samarbetet över gränserna är av vikt för både näringsliv, organisationer, myndigheter och universitet och där den nordiska befolkningen uppmuntras och ges möjlighet att arbeta, studera och bo i Nordens olika länder. Detta medför en förflyttning över gränserna i Norden för den nordiska befolkningen vårdnadshavare och barn. 

Det ställer i sin tur höga krav på Nordens olika utbildningssystem samt hos yrkesverksamma ledare, lärare och förskollärare i förskola och skola att kollegialt samtala och lära och pedagogiskt samverka inom Nordens olika utbildningssystem. Det handlar om att utveckla ett behov av kunskap och kompetens om olika utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar som finns i respektive land. Vidare om förståelse och kunskap för att kunna möta upp vad varje barn och elevs olika behov och om den kunskap och kompetens som barnet/eleven har förvärvat i respektive pedagogiska verksamhet innan sin förflyttning till annat nordiskt land.

”Ett gränslöst Norden – Ett innovativt Norden – Ett synligt Norden – Ett utåtriktat Norden” enligt Nordiska ministerrådets utbildningsrapport FRAMTIDA NORDISKT UTBILDNINGSSAMARBETE

Nordisk förskola – Tillsammans för barnets bästa  har erhållit ekonomiska medel från Nordplus Junior under projektåren 2020-2023 och 2023-2026.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus