Varmt välkommen och ta kontakt med Nordisk förskola med fokus på – Tillsammans för barnens bästa.

För att i samverkan kollegialt lära, främja och utveckla ett nordiskt professionsnätverk för ledare i förskola i Norden.

info@nordiskforskola.org

LinkedIn

Facebook

Instagram

Hör gärna av dig till oss!

2 + 9 =

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus