VAD VI ERBJUDER

Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans!

Nordisk förskola erbjuder årligen nordiska ledarkonferenser både i digital och fysisk form. Där ges nordiska ledare i förskola möjlighet att kollegialt kommunicera och lära tillsammans, på en vetenskaplig grund och på en  beprövad erfarenhet. Om innehåll, likheter och olikheter i förskolans läroplaner och övriga styrdokument inom de nordiska länderna.

Ta gärna del av Nordisk förskolas genomförda konferenser och dess innehåll.

KONFERENSER - PÅ GÅNG

Konferenstour Norden Runt 2020-2024
Heldagskonferenser under två dagar erbjuda både på plats samt digitalt. Här varvas föreläsningar med kollegiala samtal. Den digitala konferensen kommer bl a innehålla förhandsinspelade studiebesök.

GENOMFÖRDA KONFERENSER

Nordiska Professionsnätverket – Skolledare i förskola
Nätverkskonferens som hölls den 27 mars 2019 i Helsingborg. Temat var ”Förskolechefens uppdrag – med fokus på att tydliggöra yrkesroller och ansvar ”.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus