BARNkunne
– Senter for barnehageforskning

Nordisk Förskola i samverkan med BARNkunne – Högskolan på Vestlandet (HVL) i Norge 2022 – 2025 

På denna sida kan ni över tid följa utvecklingsprocessen under 2022–2025 i Nordplus Horisontal projektet ”Styringsgrunnlaget for utøving av ledelse i nordiske barnehager – en metaoppsummering”, som genomförs i samverkan och i ledning av BARNkunne.
BARNkunne och Nordisk Förskola är samverkande parter i ett Nordplus Horisontal projekt under åren 2022–2025.  
Utvecklingsprojektet har följande innehållsfokus:
”Styringsgrunnlaget for utøving av ledelse i nordiske barnehager – en metaoppsummering er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Nordisk förskola (nordisk profesjonsnettverk for ledere i barnehage med Hveragerdi kommune Island som prosjekteier) og BARNkunne – senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet.
Prosjektets mål er å utvikle et vitenskapelig grunnlag for å forstå, realisere og spre kunnskap om lederoppdraget for «barns beste». Vi søker å forstå ledelse av barnehager med utgangspunkt i det faglige og profesjonelle mandatet de nordiske land formulerer i styringsdokumentene. En systematisk reviewstudie (scoping review) gjennomføres for å se nærmere på sammenhengen mellom barnehageledelse og styringsdokument for barnehager i Norden. En kunnskapsoversikt om ledelse i barnehage og skole i 2014 viste svært lite forskning om ledelse innen barnehage i Norden, sammenlignet med i skolesektoren (Mordal, 2014). Birkeland et al. (2021) viser til en betydelig økning de siste 10 år. Den oversiktstudien var avgrenset til å fokusere på systemisk ledelse. Dette prosjekt vil oppsummere og spre kunnskap fra et bredere landskap av forskning om ledelse i barnehagekontekster i Norden. Det er sentralt å se på både likheter og forskjeller i det man omtaler som den nordiske barnehagemodellen.
Prosjektet åpner for tre innganger til de funn som gjøres:
a) Hva som menes med «barns beste» i barnehagepolitikken i nordiske land,
b) Variasjoner mellom ulike lands tradisjoner for styring av barnehager og
c) Perspektiv på ledelse i studier av barnehager i nordiske land. Studien legger grunnlaget for videre dialog om ledelse med barnehageledere i de baltiske land i del II av prosjektet.”

Studien legger grunnlaget for videre dialog om ledelse med barnehageledere i de baltiske land i del II av prosjektet.”

Projektägare är Nordisk Förskola i samverkan med BARNkunne

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet finansiert av Norges Forskningsråd. Senterets mål er å bidra til ny kunnskap og ny praksis, spesielt innen utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider. BARNkunne har en spesiell interesse for profesjonell og institusjonell praksis med barn i aldersgruppen 1–6 år, deres familier og de landskap og samfunn de lever i. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning.
Nordisk Förskola
Tillsammans för barnens bästa
Att ledare inom nordisk förskola 0–6 år vidareutvecklar och stärker sin yrkesroll genom kunskap och kompetens om utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar i de nordiska länderna, vilket långsiktigt underlättar förflyttning över gränserna för barn och vårdnadshavare samt yrkesverksamma inom förskolan i Norden.
För mer information om Nordisk Förskola läs HÄR.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus