NORDISKA MINISTERRÅDET

Ta del av Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

– ett nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola

HÅLLBAR SMÅBARNSPEDAGOGIK

 Vad menar vi med hållbarhet inom Småbarnspedagogiken?

Intressant artikel av Ann-Christin Furu, Pedagogiedoktor och verksam vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

MISSA INTE SENASTE NYTT I VÅRT NYHETSBREV!

LÄS HÄR!

Här får du uppdaterande information och inbjudningar från Nordisk förskola.

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

Varmt välkommen till Nordisk förskola. 

Nordisk förskola är ett nordiskt samarbete, ett professionssamarbete för ledare inom
Barnehage – småbarnspedagogik i Daghem – Dagtilbud – Förskola och Leikskola i Norden.

Samverkande nordiska länder är Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige
samt i en förlängning Färöarna, Grönland och Åland.

PROFESSIONSPRESENTATION
10 april 2024

Strategisk personalplanering – med barnet i centrum
En vision för att få ihop förskolans kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.

Välkommen att träffa Beata Modigh och Charlotte Hallberg, yrkesverksamma utvecklingsledare vid Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad i Sverige. 

 

VARFÖR NORDISK FÖRSKOLA?

Det nordiska samarbetet över gränserna är av vikt för både näringsliv, organisationer, myndigheter och universitet. Detta medför en förflyttning över gränserna i Norden för den nordiska befolkningens vårdnadshavare och barn.

Föreningen Norden –
NY SAMARBERTSPARTNER

Föreningen Norden, som organisation, är en samarbetspartner till Nordisk Förskola. För att gemensamt främja och kommunicera ett nordiskt samarbete och internationalisering i förskolan – TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA – och skapa förutsättningar för barn inom den nordiska förskolesektorn att delta i samhällsutvecklingen i Norden.

Vill du ta del av senaste nytt? PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV!

JA - TACK! SKICKA GÄRNA NYHETSBREVET TILL MIG.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus

Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans!