NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

-ett nytt nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

– ett nytt nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

– ett nytt nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

– ett nytt nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

Varmt välkommen till Nordisk förskola. 

Nordisk förskola är ett nordiskt samarbete, ett professionssamarbete för ledare inom nordisk förskola.
Samverkande nordiska länder är Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige och i en förlängning Färörarna, Åland och de baltiska länderna i Östersjöregionen.

VARFÖR NORDISK FÖRSKOLA?

Det nordiska samarbetet över gränserna är av vikt för både näringsliv, organisationer, myndigheter och universitet. Detta medför en förflyttning över gränserna i Norden för den nordiska befolkningens vårdnadshavare och barn. 

VAD ÄR PÅ GÅNG?

Våra planerade konferenser kommer på grund av covid-19 att genomföras digitalt. Den första digitala konferensen går av stapeln i Finland den 23-24 mars 2021.

Vill du ta del av senaste nytt? PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Vi planerar att ge ut ett nyhetsbrev, så anmäl gärna ditt intresse redan nu. 

JA - TACK!

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSS

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus

Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans!