NORDISKA MINISTERRÅDET

Ta del av Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

– ett nytt nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola

HÅLLBAR SMÅBARNSPEDAGOGIK

 Vad menar vi med hållbarhet inom Småbarnspedagogiken?

Intressant artikel av Ann-Christin Furu, Pedagogiedoktor och verksam vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

– ett nytt nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola

MISSA INTE SENASTE NYTT I VÅRT NYHETSBREV!

LÄS HÄR!

Här får du uppdaterande information och inbjudningar från Nordisk förskola.

Nordiska Skolledarkongressen

Göteborg 22–23 mars 2022
Sveriges skolledarförbund – Svenska mässan

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

Varmt välkommen till Nordisk förskola. 

Nordisk förskola är ett nordiskt samarbete, ett professionssamarbete för ledare inom nordisk förskola.
Samverkande nordiska länder är Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige och i en förlängning Färörarna, Åland och de baltiska länderna i Östersjöregionen.

VARFÖR NORDISK FÖRSKOLA?

Det nordiska samarbetet över gränserna är av vikt för både näringsliv, organisationer, myndigheter och universitet. Detta medför en förflyttning över gränserna i Norden för den nordiska befolkningens vårdnadshavare och barn.

MISSA INTE VÅRT NYHETSBREV!

► Vad är Nordisk förskola – ett professionsnätverk för ledare i förskola i norden
► Utveckling av nationella team för Nordisk förskola
► Höstens 2021 kollegiala lärande samtal
► Nordisk förskolas årliga konferenser. 23- 24 mars 2021 i Finland och 28-29 april 2022 på Island.

NORDISKA SKOLLEDARKONGRESSEN

Göteborg 22–23 mars 2022
Arrangör: Sveriges skolledarförbund – Svenska mässan

Onsdag den 23 mars 2022 kl.10-45-11.30
Vad tjänar din förskola på att låta personalen delta i internationella projekt? Och vilken roll spelar ditt engagemang som skolledare? Här får du tips på hur framtida samarbeten för internationell kompetensutveckling kan se ut.

Vill du ta del av senaste nytt? PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV!

JA - TACK! SKICKA GÄRNA NYHETSBREVET TILL MIG.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus

Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans!