NORDISKA MINISTERRÅDET

Ta del av Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

– ett nytt nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola

HÅLLBAR SMÅBARNSPEDAGOGIK

 Vad menar vi med hållbarhet inom Småbarnspedagogiken?

Intressant artikel av Ann-Christin Furu, Pedagogiedoktor och verksam vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

MISSA INTE SENASTE NYTT I VÅRT NYHETSBREV!

LÄS HÄR!

Här får du uppdaterande information och inbjudningar från Nordisk förskola.

NORDISK FÖRSKOLA

Tillsammans för barnens bästa

Varmt välkommen till Nordisk förskola. 

Nordisk förskola är ett nordiskt samarbete, ett professionssamarbete för ledare inom nordisk förskola.
Samverkande nordiska länder är Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige och i en förlängning Färörarna, Åland och de baltiska länderna i Östersjöregionen.

VARFÖR NORDISK FÖRSKOLA?

Det nordiska samarbetet över gränserna är av vikt för både näringsliv, organisationer, myndigheter och universitet. Detta medför en förflyttning över gränserna i Norden för den nordiska befolkningens vårdnadshavare och barn.

NYHETSBREV

där du bl a kan läsa om:
► Våra samarbetspartners
► Vad vi arbetar med för närvarande
► Kollegiala samtal

Nordisk Förskolas årliga konferens 26–27 april 2023 i Halden, Norge

TEMA: Bærekraftig ledelse for framtidens barn

Konferensen är kostnadsfri och du kan deltaga på plats eller digitalt.

NORDISK BARNBIBLIOTEKARIE

Nordisk förskola har sedan maj 2022 en nordisk barnbibliotekarie knuten till sig i samverkan med Nordisk kulturkontakt.

Mickaela Wickström finns tillgänglig både för barn och pedagoger och för dig som leder daghemsföreståndare, dagtilbudsledare, rektor och leikskólastjóri inom barnehagesektorn i Norden.

Föreningen Norden –
NY SAMARBERTSPARTNER

Föreningen Norden, som organisation, är en samarbetspartner till Nordisk Förskola. För att gemensamt främja och kommunicera ett nordiskt samarbete och internationalisering i förskolan – TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA – och skapa förutsättningar för barn inom den nordiska förskolesektorn att delta i samhällsutvecklingen i Norden.

Professions presentation 16 maj – digitalt

Vi kommer under professionspresentationen att möta vår Finlandssvenska ledarkollega Ann Bränn. 

Min målsättning är att leda ett daghem där personalen känner sig motiverad, uppskattad, kunnig, och trygg, och där den dagliga verksamheten hela tiden utgår från barnens önskningar och behov.”

Vill du ta del av senaste nytt? PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV!

JA - TACK! SKICKA GÄRNA NYHETSBREVET TILL MIG.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus

Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans!