OM OSS

Varför behövs Nordisk förskola? Läs om hur allt började, med en idé om ett samarbete för ett nordiskt ledarnätverk i förskolan. Hur ser organisationen ut? Vilken är vår vision?
I projektplanen kan läsa om Nordisk förskolas syfte, strategier och långsiktiga mål.

VÅR VISION

Tillsammans för barnens bästa

Att ledare inom nordisk förskola 0-6 år vidareutvecklar och stärker sin yrkesroll genom kunskap och kompetens om utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar i de nordiska länderna, vilket långsiktigt underlättar förflyttning över gränserna för barn och vårdnadshavare samt yrkesverksamma inom förskolan i Norden.

BAKGRUND

Idén till ett samarbete om en Nordisk förskola tillkom 2018. De isländska förskolecheferna Gunnvör Kolbeinsdóttir och Þórunn Gyða Björnsdóttir besökte Sverige i februari 2018. Under detta besök initierades frågor om förståelse, kunskap och beredskap för barn i samband med att nordiska befolkningen uppmuntras och ges möjlighet att arbeta, studera och bo i Nordens olika länder.

PROJEKTPLAN

Här kan läsa om Nordisk förskolas syfte, strategier och långsiktiga mål.

ORGANISATION

I organisationen finns representanter för alla de nordiska länderna.

VARFÖR NORDISK FÖRSKOLA?

Det nordiska samarbetet över gränserna är av vikt för både näringsliv, organisationer, myndigheter och universitet och där den nordiska befolkningen uppmuntras och ges möjlighet att arbeta, studera och bo i Nordens olika länder. Detta medför en förflyttning över gränserna i Norden för den nordiska befolkningens vårdnadshavare och barn. 

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus