ARTIKLAR

Här kan du ta del av de artiklar och tidskrifter som Nordisk förskola är publicerad i samt andra intressanta publikationer.

Hållbar småbarnspedagogik – välmående barn, personal och ledare

Av Ann-Christin Furu, Pedagogiedoktor och verksam vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

► Introduktion: Vad menar vi med hållbarhet inom Småbarnspedagogiken?
► Hållbart ledarskap
– vad är det?
► En hållbar personal: de kollegiala relationernas betydelse
► Byggstenar för en hållbar verksamhetskultur
► Resiliens
► Hoppets och handlingens pedagogik

 

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus