INNEHÅLLSPLAN

Nordisk förskola är ett professionsnätverk för ledare i förskola i Norden.

Målgrupp:
Verksam ansvarig chef för förskola på huvudmans nivå hos kommunal, privat och fristående samt huvudman som ansvarar och bedriver förskola / barnehage / daghem / dagtilbud / leikskolin.

 • Dagtilbudschef för dagtillbud i Danmark
 • Sjef for sektorer pedagogikk för daghem i Finland
 • Kommunalsjef/etatsjef/styreleder i Barnehage i Norge
 • Leikskólastjóri/Fræðslustjór för Leikskóla på Island
 • Verksamhetschef för förskola i Sverige

Målgrupp:
Verksam ansvarig ledare i
förskola / barnehage / daghem /  dagtilbud / leikskolin – såväl yrkesverksamma där det bedrivs utbildning och med ledarkompetens

 • Leder i dagtilbud i Danmark
 • Daghemsforeståndare i daghem i Finland
 • Styrer i barnehage i Norge
 • Leikskólastjóri i Leikskólan på Island
 • Rektor i förskola i Sverige

Målgrupp:
Verksamma utvecklingsledare inom förskola på strategisk nivå hos kommunal, privat och fristående huvudman som ansvarar och bedriver förskola / barnehage / daghem / dagtilbud och leikskóla.

Med ett särskilt riktat fokus på internationellt kvalitetsarbete, nordiskt och EU samarbete, nordiska språk, nationella minoriteter och kultur i Norden hos kommunal och fristående huvudman i Norden som bedriver förskola, barnehage, daghem, dagtilbud och leikskolin.

 • Utvecklingsledare, Utvecklingsstrateg i Sverige
 • Pedagogisk konsulent i Danmark
 • Pedagogisk planerare/ledare i Finland
 • Fagleder i Norge och på Island

Att delta och ingå i Nordisk förskolas professionsnätverk innebär att
Det sker inom ramen av egen kompetensutveckling i samråd med sin närmaste chef. Där ledare och utvecklingsledare i dagtilbud / förskola / barnehage / daghem / leikskóla i sitt deltagande representerar sin huvudman.

Innehållsplan – ett styrdokument för Nordisk förskola professionsnätverk för ledare i Norden och som belyser vision, syfte, strategier och långsiktiga mål för Nordisk förskola:

Innehållsplan upprättades 2029 i oktober i Köpenhamn i Danmark därefter har den justerats av strategigruppen för Nordisk förskola (Nordisk förskolas beslutande organ) i januari 2022 och i oktober 2023.

För mer information om Nordisk förskola som professionsnätverk i Norden vänligen gå in och läs på Nordisk förskolas Innehållsplan.
Se dokument nedan.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus