Dansk Center för Undervisningsmiljö – DCUM

Nordisk Förskola i samverkan med Dansk Center för Undervisningsmiljö – DCUM i Danmark 2022-2024

På denna sida kan ni över tid följa utvecklingsprocessen under 2022–2024 i Nordplus Horisontal projektet, ”Oversikt over kvalitetsverktøy/metoder i Nordiske land”, som genomförs i ledning av Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, i samverkan med Nordisk Förskola och Fobu.
Nordisk Förskola, Fobu och Dansk Center for Undervisningsmiljö, DCUM, är samverkande parter i ett Nordplus Horisontal projekt under åren 2022–2024. För att gemensamt synliggöra dagtillbud i Danmark och i Norden för att få en Oversikt over kvalitetsverktøy/metoder i Nordiske land inom dagtilbud/förskole sektorn.
Utvecklingsprojektet har följande innehållsfokus:
”Projektet har til formål at styrke vidensgrundlaget om, hvilke evalueringsværktøjer der anvendes til at sikre kvaliteten af dagtilbuddenes pædagogiske praksisser i de enkelte nordiske lande. På baggrund af interviews og spørgeskemaer til dagtilbudsledere i hvert nordisk land, indsamles og analyseres data i rapporter, der formidles ved hjælp af digitale webinarer, hjemmesider, sociale medier og artikler i alle relevante netværk. Resultatet skal inspirere og bidrage til arbejdet med kvalitet og faglig ledelse i de nordiske landes dagtilbud. På den måde understøtter projektet også på sigt kvaliteten af de enkelte dagtilbud, som har betydning for det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Resultatet af projektet vil også bidrage til viden hos fagprofesionelle, der arbejder i den pædagogiske praksis på dagtilbudsområdet. Det er vores ambition, at projektet dermed bidrager til at styrke det nordiske samarbejde om kvalitet  i dagtilbud, ligesom det er vores ambition, at vi med projektet kan sætte nordisk samarbejde om kvalitet i dagtilbud på dagsordenen i de nordiske lande, og i Nordisk Ministerråd.”

WEBINAR – 12 september 2024

Välkommen till vårt webinar, där vi kommer att presentera resultatet av vår studie ”Kvalitet og ledelse i nordiske dagtilbud”.  I studien har vi identifierat att det finns gemensamma drag och områden där vi kan lära av varandra i den nordiska förskolan. Detta har gjorts genom intervjuer och enkätundersökningar i Danmark, Island, Norge och Sverige.

Projektägare är Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.
DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø.
Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden bliver til indsatser der styrker børn, elever og studerendes trivsel, børne- og undervisningsmiljø.
Det kalder vi VIDEN TIL PRAKSIS.
Samverkande part – Fobu
Fobu är en paraplyorganisation i ca 150 oberoende och privata dag- och fritidsinstitutioner, som lyfter en stor och viktig del av barn och ungas utveckling och liv. Fobus medlemmar täcker hela området 0–18 år och representeras genom daghem 0-2 år, förskola, fritidshem och ungdomsklubbar i Danmark.
För mer information om Fobu Forside – Fobu
Samverkande part – Nordisk Förskola
Tillsammans för barnens bästa
Att ledare inom nordisk förskola 0–6 år vidareutvecklar och stärker sin yrkesroll genom kunskap och kompetens om utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar i de nordiska länderna, vilket långsiktigt underlättar förflyttning över gränserna för barn och vårdnadshavare samt yrkesverksamma inom förskolan i Norden.
För mer information om Nordisk Förskola läs HÄR.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus