FORSKNING – KVALITÉ – LEDARSKAP

Nordisk Förskola vilar på beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund för att säkerställa att ledare inom Nordisk Förskola 0–6 år stärker sin yrkesroll och främjar till ett hållbart reslient ledarskap samt säkerställning av förskolans kvalitetsarbete i Norden.
Nordisk Förskola samverkar med högskola/universitet, statliga och kommunala organisationer, för att främja och bidra gemensamt till en vetenskaplig hållning för ledarskap, kvalité och kunskap samt kompetens om Nordens unika utbildningssystem. Inom dagtilbud, daghem, barnehage, förskola och leikskolin sektorn i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island.
För att fördjupa en vetenskaplig hållning för Nordisk Förskola ingår Nordisk Förskola under 2022–2025 i två kvalitetsutvecklingsprojekt med beviljade medel av Nordplus Horisontal.
Nordplus Horisontal
Nordplus horisontal är en möjlighet att få stöd för aktiviteter som ligger utanför de övriga delprogrammen inom Nordplus. En ansökan måste omfatta aktörer från minst två olika sektorer.
Detta kan vara olika utbildningssektorer, till exempel mellan högre utbildning och grundskola, eller mellan organisationer, institutioner och företag i offentlig och privat sektor, förutsatt att det är utbildningssamarbete som de söker stöd för. Ansökan ska involvera minst tre parter från tre olika deltagarländer.
Mål med Nordplus horisontal
Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplusprogrammet har Nordplus horisontal de här specifika målen:
► Att ge stöd till nätverk och projekt där organisationer från flera utbildningssektorer deltar.
► Att ge stöd till innovativa projekt som tar upp nya, breda och komplexa problemställningar och utmaningar.
Mer information om Nordplus horisontal hittar du HÄR.
Samverkande parter med Nordisk Förskola i Nordplus Horisontal kvalitetsprojekt är:
BARNkunne
Forskningscenter för Barnehagerelevant forskning vid Högskolan på Vestlandet – finansierat av Norges forskningsråd.
Mer information om BARNkunne hittar du HÄR!
DCUM
Dansk center för Undervisningsmiljö ett vetenskapligcenter i leding av undervisningsministeriet i Danmark.
Mer information om DCUM hittar du HÄR!

 

Följ Nordplus Horisontal projekts processutveckling

Nordisk Förskola i samverkan med BARNkunne
vid Högskolan på Vestlandet i Norge
under 2022 – 2025.

Nordisk Förskola i samverkan med Dansk Center
för Undervisningsmiljö – DCUM i Danmark
under 2022 – 2024.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus