PARTNERS FÖR ETT GOTT OCH UTVECKLANDE SAMARBETE

VÅR VISION

Tillsammans för barnens bästa

Att ledare inom nordisk förskola 0-6 år vidareutvecklar och stärker sin yrkesroll genom kunskap och kompetens om utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar i de nordiska länderna, vilket långsiktigt underlättar förflyttning över gränserna för barn och vårdnadshavare samt yrkesverksamma inom förskolan i Norden.

För att Nordiska förskola ska nå sin vision, behöver vi ha samarbetspartners och en tydlig målgrupp. Detta för att kunna hitta långsiktiga, hållbara och gångbara samverkansformer för att synliggöra och kommunicera Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa.

Nordisk förskolas intressenter

► Barn och vårdnadshavare i nordisk förskola
► Fackliga organisationer
► Föreningen Norden
► Kommuner och landsting i respektive nordiskt land
► Nordiska rådet
► Nordplus – Avdelningen för internationellt samarbete,
Swedish Council for Higher Education
► Ledare i förskolan i nordisk förskola
► Utbildningsmyndigheter i respektive nordiskt land
► Utbildningsdepartementet i respektive nordiskt land
► Yrkesverksamma i förskolan i nordisk förskola
► Övriga aktuella aktörer och organisationer

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 – 2023. Nordplus – Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus

 

Fobu som organisation är en samarbetspart till Nordisk förskola – Danmark i Norden. För att gemensamt stödja och kommunicera förskolefrågor i Danmark, men också med främja och synliggöra Danmarks förskola i norden.

Om Fobu
Fobu är en paraplyorganisation i ca 150 oberoende och privata dag- och fritidsinstitutioner, som lyfter en stor och viktig del av barn och ungas utveckling och liv. Fobus medlemmar täcker hela området 0-18 år och representeras genom daghem 0-2 år, förskola, fritidshem och ungdomsklubbar.

För mer information, se Fobus hemsida

 

Nordisk kulturkontakt – Den nordiska Bokslukaren som projekt är en samarbetspart till Nordisk Förskola. För att gemensamt främja nordisk barnkultur inom Nordens nationella minoriteter samt i Danmark, Finland, Norge, Sverige – på Färöarna, Grönland, Island och på Åland som nordiskt land.
Nordisk kulturkontakt
– Den nordiska Bokslukaren –

din genväg till boksamtal med barn om bilderböcker på andra nordiska språk!  Projektets syfte är dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initierat och leder projektet, som beviljats treårig finansiering från Nordiska ministerrådet.

För mer information, se Bokslukarens hemsida

 

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus