REKTORER & VERKSAMHETSCHEFER

Målgrupp:
Verksam ansvarig chef för förskola på huvudmans nivå hos kommunal, privat och fristående samt huvudman som ansvarar och bedriver förskola / barnehage / daghem / dagtilbud / leikskolin.

  • Dagtilbudschef för dagtillbud i Danmark
  • Sjef for sektorer pedagogikk för daghem i Finland
  • Kommunalsjef/etatsjef/styreleder i Barnehage i Norge
  • Leikskólastjóri/Fræðslustjór för Leikskóla på Island
  • Verksamhetschef för förskola i Sverige

Målgrupp:
Verksam ansvarig ledare i
förskola / barnehage / daghem /  dagtilbud / leikskolin – såväl yrkesverksamma där det bedrivs utbildning och med ledarkompetens

  • Leder i dagtilbud i Danmark
  • Daghemsforeståndare i daghem i Finland
  • Styrer i barnehage i Norge
  • Leikskólastjóri i Leikskólan på Island
  • Rektor i förskola i Sverige

INNEHÅLLSPLAN

PROFESSIONSPRESENTATIONER

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus