LÄROPLANER

Förskolans läroplaner och andra styrdokument i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige.

För att främja och bygga ut en NORDISK FÖRSKOLA – TILLSAMMANS FÖR BARNETS BÄSTA. 
Tar Nordisk förskolas sin utgångspunkt i vad skollag och läroplaner för förskola föreskriver i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige samt i andra nordiska styrdokument och kvalitetsutredningar som vilar på en vetenskaplig grund och på en beprövad erfarenhet. Där likheter men också olikheter i de nordiska ländernas barnpedagogiska forskning, styrdokument och kvalitetsutredningar kollegialt kommuniceras. För att synliggöra förskolans utbildning och undervisning utifrån unika nordiska perspektiv. Men också främja ett medvetet värdegrundsarbete med en allsidighet och saklighet med fokus på professionsfrågor, integrationsfrågor demokrati och jämställdhet i norden. Vilket långsiktigt underlättar en förflyttning över gränserna för barn och vårdnadshavare samt yrkesverksamma inom förskolan i Norden.

Nordisk förskola hänvisar till Nordiska ministerrådet – ”Framtidens kompetens”

Framtidens kompetens | Nordiskt samarbete (norden.org)

 

Nordisk förskola har till syfte att stärka och synliggöra nordiska ledare i förskolan i sitt professionella uppdrag med utgångspunkt från lagstiftning, regelverk, läroplan och kvalitetsutredningar från statliga myndigheter inom utbildning i de nordiska länderna.

 

LÄROPLANER SVERIGE

LÄROPLANER DANMARK

LÄROPLANER ISLAND

LÄROPLANER FINLAND

LÄROPLANER NORGE

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus