UTVECKLINGS LEDARE

Nordisk förskola har tydligt identifierat unika nyckelroller för att främja en nordisk samverkan och som inkluderar

 • Utvecklingsstrateg/utvecklingsledare i Sverige
 • Pedagogisk konsulent i Danmark
 • Pedagogisk planerare/ledare i Finland
 •  Fagleder i Norge – Island

På strategisk nivå med ansvar för internationellt kvalitetsarbete, nordiskt och EU samarbete, nordiska språk, nationella minoriteter och kultur i Norden inom kommunal och fristående huvudman. Som bedriver Dagtilbud i Danmark, Daghem inom Småbarnspedagogik i Finland, Barnehage i Norge, Förskola i Sverige och Leikskolin på Island.

Uppföljningsmöte den 18 juni 2024

Nordisk förskola bjuder in till ett uppföljningsmöte.

Kl. 13.00-14.00 svensk, norsk och dansk tid
Kl. 11.00-12.00 isländsk tid
Kl. 14.00-15.00 finsk tid

Här kommer Nordisk förskola att presentera den analys som har genomförts och förslag på kommande arbetsformer för en samverkan med Utvecklingsstrateg / utvecklingsledare i Sverige, Pedagogisk konsulent i Danmark, Pedagogisk planerare / ledare i Finland och Fagleder i Norge och på Island.
För att långsiktigt arbeta för en nordisk samverkan och uppfylla Nordisk förskolas långsiktiga mål.

INBJUDAN

Uppstartsmöte den 28 februari 2024 

Varmt välkomna till Uppstartsmötet där vi kommer att fördjupa oss i strategier för Nordisk Förskola och dess långsiktiga mål. 

INBJUDAN SVENSKA

INBJUDAN ENGELSKA

INNEHÅLLSPLAN

Sedan oktober 2023 har Nordisk Förskola utvidgat sin MÅLGRUPP och som tar sin utgångspunkt i Nordisk förskolas Innehållsplans strategier

 • Utforska och kommunicera innehåll, likheter och unikheter i förskolans läroplaner och övriga styrdokument i de nordiska länderna.
 • Studera och kommunicera kulturella likheter och unikheter i de nordiska länderna och hur dessa påverkar förskolans utbildning och undervisning.
 • Inkludera utvecklingsledare, utvecklingstrateg, pedagogisk konsulent, pedagogisk planerare/ledare, fagleder, inom internationalisering, kultur och språk i arbetet mot Nordisk förskolas långsiktiga mål.
 • Synliggöra praxis i nordisk förskola.
 • Professionsfrågor, demokrati, integrationsfrågor och jämställdhet är prioriterade områden.

Målgrupp – BROBYGGARE

 • Utvecklingsstrateg/utvecklingsledare i Sverige
 • Pedagogisk konsulent i Danmark
 • Pedagogisk planerare/ledare i Finland
 • Fagleder i Norge – Island

En BROBYGGARE, som har en viktig och är en värdefull funktion i arbetet för att främja en medveten utbildning, undervisning och pedagogisk verksamhet och internationellt kvalitetsarbete hos kommunal och fristående huvudman som bedriver förskola/barnehage/dagtilbud/daghem och leikskolin i Norden. Med ett riktat fokus på ett nordiskt samarbete och utbyte inom de nordiska länderna och inom den nordiska förskolesektorn samt till att uppfylla Nordisk förskolas övergripande långsiktiga mål.

 

 • Att skapa ett långsiktigt och bestående nordiskt nätverk för ledare inom den nordiska förskole/barnehage/leikskolin, daghem och dagtilbuds sektorn.
 • Att skapa återkommande mötesplatser, fysiska samt digitala för nordiska ledare.
 • Att sprida nätverkets arbete och erfarenheter inom de nordiska länderna.

Nordisk Förskola har ett genomfört ett första uppstartsmöte den 28 februari 2024.

Detta har resulterat i att Nordisk förskolas strategigrupp (Nordisk förskolas beslutande organ) ska göra en analys och förslag på arbetsformer under våren 2024. Med utgångspunkt från de samtal och förslag på arbetsformer och kvalitetsutveckling utifrån Nordisk förskolas långsiktiga mål som kommunicerades den 28 februari av deltagande Utvecklingsstrateg/utvecklingsledare i Sverige,  Pedagogisk konsulent i Danmark, Pedagogisk planerare/ledare i Finland och Fagleder i Norge – Island.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus