LÅNGSIKTIGA MÅL

► Att projektet – nätverket Nordisk förskola i en förläning blir en formell mötesplats institution i norden. En pedagogisk plattform för nordiska ledare och pedagogisk personal i förskolan. För att synliggöra och kommunicera förskolans styrdokument i Norden och Baltikum.

► Att Nordisk förskola bidrar till ett rörligare norden för nordiska ledare och pedagogisk personal, barn, vårdnadshavare i förskolan samt det omgivande samhället.

► Nordisk förskola blir en nordisk pedagogisk plattform för nordiska ledare för att mötas på årliga konferenser fysiskt och digitalt  för att synliggöra, kommunicera nordiska perspektiv och jämförelser på nordisk förskola.

► Nordens dag 23 mars blir en dag som årligen firas i förskolor i norden för att främja en nordisk mångfald för barn, vårdnadshavare och förskolans profession. Med ett riktat fokus på hållbar utveckling, språk,kultur, mångfald och klimat.

► Att Nordisk förskolas vision, syfte och mål infrias är ett långsiktigt resultat för Nordisk förskola.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus