Nordisk Förskolas årliga konferens i Halden 2023

Nordisk Förskolas årliga konferens

26–27 april 2023 i Halden, Norge

TEMA: Bærekraftig ledelse for framtidens barn

Här får du möjlighet att delta tillsammans med andra nordiska ledarkollegor i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island som arbetar inom barnehage, leikskolin, dagtilbud, förskole och daghemssektorn.

MÅLGRUPP

 • Dagtillbudschef för og leder i dagtillbud i Danmark
 • Sjef for sektorer pedagogikk för daghem og daghemsforeståndare i Finland
 • Etatsjefer, daglige ledere og styrere i barnehager i Norge
 • Leikskólastjórar í Leikskólum á Íslandi
 • Verksamhetschef, Utbildningschef och rektor för förskola i Sverige 

 

Konferensen är kostnadsfri

Se PROGRAM här!

DU KAN DELTA BÅDE PÅ PLATS ELLER DIGITALT!
ANMÄLAN TILL KONFERENSEN GÖR DU TILL

norge@nordiskforskola.org

senast den 15 mars 2023.

Ange följande för att få en fullständig anmälan; namn – titel – arbetsplats – e-post – land och om du ska delta fysiskt eller digitalt.
Anmälan är personlig och kan endast göras individuellt via e-post.

Blir du förhindrad att delta fysiskt är vi tacksamma att du snarast meddelar detta till norge@nordiskforskola.org, då antalet platser är begränsat. Ev avbeställningskostnader för resa och logi står deltagaren själv för.

Varmt välkommen önskar Nordisk förskola!

För mer information,
se INBJUDAN här!

Läs mer om våra föredragshållare i inbjudan.

 • Øyvind Glosvi 
 • Hege Fimreite

 • Anne Grethe Sønsthagen 

 • Marianne Hatlem Storås 

 • Jan Magnus Rekdahl 

 • Eva Heger 

   

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus