PROJEKTPLAN

Nordisk förskola är ett professionsnätverk för ledare i förskola i Norden.

Målgrupp: Verksam ansvarig chef för förskola på  huvudmans nivå hos kommunal/privat/fristående samt huvudman som ansvarar och bedriver förskola.

Dagtilbudschef för dagtillbud i Danmark
Sjef for sektorer pedagogikk för daghem i Finland
Kommunalsjef/etatsjef/styreleder i Barnehage i Norge
Leikskólastjóri/Fræðslustjór för Leikskóla på Island
Verksamhetschef för förskola i Sverige

Målgrupp: Verksam ansvarig ledare i förskola – såväl yrkesverksamma där det bedrivs utbildning och med ledarkompetens

Leder i dagtilbud i Danmark
Daghemsforeståndare i daghem i Finland
Styrer i barnehage i Norge
Leikskólastjóri i Leikskólan på Island
Rektor i förskola i Sverige

Att delta och ingå i Nordisk förskolas professionsnätverk

Det sker inom ramen av sin egen kompetensutveckling i samråd med sin närmaste chef. Där ledare i Dagtillbud/Förskola/Barnehage/Daghem/Leikskólan i sitt deltagande representerar sin huvudman.

Projektplan – ett styrdokument för Nordisk förskola

För mer information om Nordisk förskola som professionsnätverk i Norden vänligen gå in och läs på Nordisk förskolas projektplan. Projektplanen följs upp och justeras tre gånger per år av arbetsgrupp för projektplan som beredande organ för projektledning och strategigrupp för Nordisk förskola.

I projektplanen kan du läsa om Nordisk förskolas syfte, strategier och långsiktiga mål.

Projektplan Nordisk Förskola

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus