PROJEKTPLAN

Nordisk förskola är ett professionsnätverk för ledare i förskola i Norden.

Målgrupp: Verksam ansvarig chef för förskola på en övergripande nivå hos kommunal/privat/fristående huvudman som bedriver förskola.

Dagtillbudschef  för dagtillbud i Danmark

Sjef for sektorer pedagogikk för daghem i Finland

Kommunalsjef/etatsjef/styreleder i Barnehage i Norge

Leikskólastjóri/Fræðslustjór för Leikskóla på Island

Verksamhetschef för förskola i Sverige

Målgrupp: Verksam ansvarig ledare i  förskola där det bedrivs utbildning och undervisning

Leder i dagtillbud i Danmark

Daghemsforeståndare i daghem i Finland

Styrer i barnehage i Norge

Leikskólastjóri i Leikskólan på Island

Rektor i förskola i Sverige

Att delta och ingå i Nordisk förskolas professionsnätverk

Det sker inom ramen av sin egen kompetensutveckling i samråd med sin närmaste chef. Där ledare i Dagtillbud/Förskola/Barnehage/Daghem/Leikskólan i sitt deltagande representerar sin huvudman.

Projektplan – ett styrdokument för Nordisk förskola

För mer information om Nordisk förskola som professionsnätverk i Norden vänligen gå in och läs på Nordisk förskolas projektplan. Projektplanen följs upp och justeras tre gånger per år av arbetsgrupp för projektplan som beredande organ för projektledning och strategigrupp för Nordisk förskola.

I projektplanen kan du läsa om Nordisk förskolas syfte, strategier och långsiktiga mål.

Projektplan Nordisk Förskola

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus