PROJEKTPLAN

I projektplanen kan du läsa om Nordisk förskolas syfte, strategier och långsiktiga mål.

Organisationsschema Nordisk Förskola

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSS

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus