PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal och lärande för en nordisk översikt
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 22 september 2022

Vår rektorkollega Gezim Isufi kommer att föreläsa om hälsofrämjande/hållbart ledarskap med fokus på friskfaktorer för våra nordiska kolleger.
Gezim är utbildad lärare/förskollärare och har genomgått det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet. Sedan 2011 arbetar han som rektor inom förskola i Malmö Stad. Han föreläser om ledarskap och tillsammans med andra forskare är han aktuell med två antologier som kommer att ges ut som studentlitteratur till hösten. Dessa är ”Egenmakt och hållbarhet i förskola” samt ”Att styra förskolan med värdegrund”.

kl.13.30-15.30 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.30-13.30 isländsk tid

kl.14.30-16.30 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

MÅLGRUPP

  • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark 
  • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland 
  • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
  • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island 
  • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige
Dokumentation av professionpresentation den 22 september 2022
Här kan du ta del av Rektor Gezim Isufis professionspresentation som presenterades digitalt den 22 september 2022 i samverkan med Nordisk Förskola.

FRÅGOR?

Undrar du över något är du som nordisk ledare inom förskolesektorn i norden välkommen till en direktkontakt med rektor Gezim Isufigezim.isufi@malmo.se

Gezim Isufi är verksam rektor vid Maryhill, Frövik och Nydala förskolor vid Förskoleförvaltningen i Malmö stad.
För mer information gå in via dessa länkar:

 

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus