NORDISKA MINISTERRÅDETS RAPPORTER  

Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

The First 1000 Days in the Nordic Countries
Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence

The report provides an overview and short systematic review of the psychosocial interventions and psychological tests used in the Nordic countries during the first 1000 days of a child’s life, i.e. from the prenatal period until two years of age. A total of 63 interventions and 33 tests were reviewed. Findings reveal that, although a large number of interventions and tests are available for the target groups in the Nordic countries, evidence regarding their effectiveness or psychometric properties is often lacking or insufficient. Thus, it is important that research efforts be enhanced in the Nordic region to strengthen the evidence-base of the interventions and instruments that practitioners rely upon in order to assess and support mental wellbeing for Nordic children and families during this critical period in their lives.

Publication number 2021:037

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus