NORDISKA MINISTERRÅDETS RAPPORTER

Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

Om Nordiska ministerrådet – och vad det betyder för dig 

Nordiska ministerrådet är världens äldsta regionala gemenskap. Här samarbetar de nordiska länderna om allt från klimat och miljö till utbildning, arbetsplatser och barn och unga. I Norden finns det tre självstyrande områden, fem länder och 27 miljoner människor. När vi samarbetar i Norden står vi starkare och kan göra skillnad för hela vår jord. I denna broschyr kan du läsa om Nordiska ministerrådet.

Publikationsnummer 2021:016

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus