NORDISKA MINISTERRÅDETS RAPPORTER

Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

Nordic Children and Young People in Figures 2021

Nordic Children and Young People in Figures 2021 contains statistics and brief descriptions of children and young people in the region. The indicators show how far the region has come but also illustrate challenges that remain to be addressed in terms of demography, family and care, health, education, the labour market and income, as well as leisure and culture. This data will hopefully be useful for anyone seeking reliable and comparable data on children and young people in the Nordics.

Publication number 2021:039

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus