PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal och lärande för en nordisk översikt
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 15 november 2023

Den 15 november 2023 kommer vi att få möta Marianne Björklund-Persson rektor vid Maria park förskola i Helsingborgs stad i Sverige.
Du kommer att få ta del av vardagsnära exempel och tips på hur du kan skapa förutsättningar till balans arbete – fritid, coachande förhållningssätt, återhämtning och hur du kan hantera ”energitjuvar”.
Det är en hög igenkänningsfaktor och du får skratta åt Mariannes misstag som hon bjuder på. En del kommer även att handla om att medarbetarna sätter sin egen lön i Mariannes verksamheter. Det gör de för att öka motivation, självledarskap och delaktighet.

MÅLGRUPP

  • Dagtilbudsansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
  • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
  • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
  • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
  • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.12.00-14.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Anmäl dig till norden@nordiskforskola.org 

I din anmälan anger du ditt namn, profession, arbetsplats och din epost. Därefter får du tillsänt dig en digital länk i Teams för din digitala uppkoppling 

Anmälan är öppen fram till den 13 november 2023. 

Arrangemanget är kostnadsfritt 

Konferensspråk: Svenska/Skandinaviska 

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus