PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal och lärande för en nordisk översikt
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 19 oktober 2022

Vår styrekollege från Norge Linda Lystad Akselsen vid Wilbergjordet barnehage vil tillsammans med Herdis Palsdottir som er drivkraften bak EQ-barnehagen och Nina Smedbakken Marthinsen rektor ved EQ Institute gemensamt presentera i sin professionspresentation; Hva er EQ? Hva er en EQ-barnehage? Og hva er grunnen til at EQ er så viktig i barnehagen? EQ viser til menneskers evne til å oppfatte, bruke, forstå og håndtere følelser på en god måte, for seg selv og andre. Ordet relasjonskompetanse er også et dekkende ord for denne evnen til å stå sterkt i relasjon til seg selv og andre.

Läs mer om EQ institutet

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.00-13.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Linda Lystad Akselsen

Herdis Palsdottir

Nina Smedbakken Marthinsen

MÅLGRUPP

  • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
  • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
  • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
  • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
  • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

I uppdraget som biträdande rektor – utvecklingsledare i svensk förskola, biträdande leder for dagtilbud i Danmark, biträdande daghemsföreståndare – utvecklingsledare i Finland, biträdande styrer i Barnehage – utvecklingsledare i Norge, biträdande Leikskólastjóri och utvecklingsledare  i Leikskolin på Island är ni välkomna att anmäla er, men erbjuds plats i mån av plats.

FRÅGOR?

Undrar du över något är du som nordisk ledare inom förskolesektorn i norden välkommen till en direktkontakt med

Linda Lystad Akselsen – linda@barnehagenett.no
Herdis Palsdottir – herdis@eqi.no
Nina Marthinsen – nina@eqi.no
Dokumentation av professionpresentation den 19 oktober 2022
Här kan du ta del av professionspresentationen som presenterades digitalt den 22 september 2022 i samverkan med Nordisk Förskola.
Presentationen hittar du HÄR!

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus