COVID-19

Strategiplan för Nordisk förskola – utifrån Nordiska covid-19 rekommendationer.

Nordisk förskola kommer i alla sina aktiviteter och beslut ta hänsyn till de nordiska folkhälsomyndigheternas riktlinjer och beslut för covid-19.

DANMARK

Sundhedsstyrelsen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

ISLAND

Embætti landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra standa að baki covid.is. Síðan er uppfærð reglulega.

The Directorate of Health and The Department of Civil Protection and Emergency Management are responsible for this website.
https://www.covid.is/
https://www.covid.is/english

NORGE

FHI – Norske Folkhälsoinstitutet
https://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus