PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal och lärande för en nordisk översikt
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 10 april 2024

Vi  kommer att få möta Beata Modigh och Charlotte Hallberg, yrkesverksamma utvecklingsledare vid Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad i Sverige.

Ett forskningsprojekt – med barnet i centrum
Strategiskt personalplanera för att få ihop förskolans kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi

Beata och Charlotte kommer att berätta om hur ett utvecklingsprojekt, med hjälp av olika forskningsteorier arbetat med hur förskolans resurser kan användas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn. Den styrande principen i projektet har varit ”barnens bästa först” i alla beslut.

De kommer att ge exempel på hur man strategiskt kan personalplanera så att rätt kompetens, är på rätt plats, i rätt tid, till rätt kostnad för varje barns rätt till en förskola av hög kvalitet i utbildningen och undervisningen, utifrån visionen och förskolans uppdrag. En hållbar strategisk organisation där förskolans kvalitet, personalens arbetsmiljö och de ekonomiska förutsättningarna bildar en helhet.

MÅLGRUPP

  • Dagtilbudsansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
  • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
  • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
  • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
  • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.12.00-14.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Anmäl dig till norden@nordiskforskola.org 

I din anmälan anger du ditt namn, profession, arbetsplats och din epost. Därefter får du tillsänt dig en digital länk i Teams för din digitala uppkoppling 

Anmälan är öppen fram till den 8 april 2024. 

Arrangemanget är kostnadsfritt 

Konferensspråk: Svenska/Skandinaviska 

Varmt välkomna!

Nordisk Förskolas ledningsgrupp, teamledning i Finland, Danmark, Norge, Sverige och på Island, Charlotte Hallberg och Beata Modigh vid Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad. 

Beata Modigh

Charlotte Hallberg

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus