Barnkultur i Norden

Nordisk kulturkontakt – Den nordiska Bokslukaren

Din genväg till boksamtal med barn om bilderböcker på andra nordiska språk!

För mer information, se Bokslukarens hemsida

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus