PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal och lärande för en nordisk översikt
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 16 maj 2023

Vi kommer under professionspresentationen att möta vår Finlandssvenska ledarkollega Ann Bränn. Som är yrkesverksam daghemsföreståndare inom småbarnspedagogik i svenskfinland.
Ann Bränn är yrkesverksam daghemsföreståndare i Nykarleby stad i Finland sedan hösten 2019. I augusti 2022 började Ann arbeta som administrativ föreståndare på det nya daghemmet Guldvinge/Kultasiipi i Nykarleby i Finland.

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.00-13.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Den 16 maj 2023 presenterar Ann Bränn följande i sin professionspresentation:

”Jag har det senaste året, tillsammans med mina kollegor, fokuserat på att bygga upp en ny verksamhet med trygga och kompetenta arbetsteam, utarbeta nya arbetsrutiner, samt implementera nya arbetssätt i verksamheten.

Min målsättning är att leda ett daghem där personalen känner sig motiverad, uppskattad, kunnig, och trygg, och där den dagliga verksamheten hela tiden utgår från barnens önskningar och behov.”

MÅLGRUPP

  • Dagtillbudschef för og leder i dagtillbud i Danmark
  • Sjef for sektorer pedagogikk för daghem og daghemsforeståndare i Finland
  • Etatsjefer,daglige ledere og styrere i barnehager i Norge
  • Leikskólastjórar í Leikskólum á Íslandi
  • Verksamhetschef – Utbildningschef og rektor för förskola i Sverige

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus