PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal och lärande för en nordisk översikt
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 5 april 2022

Anette Bergmasth, rektor vid Elinebergs förskolor i Helsingborg stad i Sverige, presenterar i sin professionspresentation, sitt pågående kvalitetsarbete. För ett hållbart ledarskap och medarbetarskap med utgångspunkt i den Utforskande spiralen – Utbildning och processtöd | spiralofinquiry-sverige.se

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.00-13.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Anette kommer under presentationen att belysa förflyttningen från en omsorgskultur till en lärandekultur. Vidare diskuteras vikten att tydliggöra förskolans evidens på barnets lärande.
Hur påverkar förskolan barnets lärande, deras framtida lärande identitet? Hur kan förskolan bygga, trygga och lärande individer. Anette fördjupar även vikten av ledarskapet som rektor, adaptivkompetens att våga leda med flexibilitet i en kulturförflyttning. 

Arrangemanget är kostnadsfritt.

MÅLGRUPP

  • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
  • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
  • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
  • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
  • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige
Anette Bergmasth är verksam rektor vid Ängslyckan Förskola och Lantmätarens Förskola i Helsingborgs stad. För mer information gå in via dessa länkar:

 

Här kan ni ta del av pågående kvalitetsarbete vid Ängslyckans förskola och Lantmätarens förskola under ledning av rektor Anette Bergmasth.

Den utforskande spiralen – så här gör vi

Ny metod i bokstavsträning gör barn bättre rustade inför skolan

Elinebergs förskolor arbetar med stort fokus på demokratiska värderingar, Barnkonventionen, De globala målen och H22:s superhjältar!
Följ dem på instagram.

FRÅGOR?

Undrar du över något är du som nordisk ledare inom förskolesektorn i norden välkommen till en direktkontakt med rektor Anette Bergmasthtanette.bergmasth@helsingborg.se

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus