PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal och lärande för en nordisk översikt
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 15 november 2023

Den 15 november 2023 kommer vi att få möta Marianne Björklund-Persson rektor vid Maria park förskola i Helsingborgs stad i Sverige.
Du kommer att få ta del av vardagsnära exempel och tips på hur du kan skapa förutsättningar till balans arbete – fritid, coachande förhållningssätt, återhämtning och hur du kan hantera ”energitjuvar”.
Det är en hög igenkänningsfaktor och du får skratta åt Mariannes misstag som hon bjuder på. En del kommer även att handla om att medarbetarna sätter sin egen lön i Mariannes verksamheter. Det gör de för att öka motivation, självledarskap och delaktighet.

MÅLGRUPP

 • Dagtilbudsansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
 • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
 • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
 • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
 • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.12.00-14.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Anmäl dig till norden@nordiskforskola.org 

I din anmälan anger du ditt namn, profession, arbetsplats och din epost. Därefter får du tillsänt dig en digital länk i Teams för din digitala uppkoppling 

Anmälan är öppen fram till den 13 november 2023. 

Arrangemanget är kostnadsfritt 

Konferensspråk: Svenska/Skandinaviska 

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Välkommen att delta digitalt 13 september 2023

Nordisk Förskola bjuder in till en nordisk samverkan inom den nordiska förskole – daghem – dagtilbud – barnehage och leikskolin sektorn tillsammans med vår danska ledakollega Henrik Mortensen i Danmark.
Vi kommer att få möta Henrik Mortensen, Institutionsleder – Den selvejende institution – Martha Hjemmet – Vuggestue og børnehave i Köpenhamn i Danmark.
Läs mer här.
Henrik Mortensson kommer i sin professionspresentation att belysa följande:
Den största utmaningen vi har inom utbildningsområdet är bristen på pedagoger i Danmark. För tillfället är över hälften av de anställda på dagtilbudsområdet i Köpenhamn inte utbildade. Köpenhamns kommun har som mål att 2/3 av personalen på dagtilbuden ska vara utbildade pedagoger och det målet verkar omöjligt.
Vad betyder det på kort sikt för pedagogisk praktik, arbetsmiljö och inte minst de små barn vi har i vår omsorg?
På lite längre sikt fruktar jag att föräldrarna börjar välja att ha barn hemma med au pair i stället. Risken för A- och B-institutioner kan komma att växa. Och kanske är det fler föräldrar/vårdnadshavare som kommer att välja au pair.
Vad betyder det för ekonomin, och därmed den danska och nordiska samhällsmodellen, där barn i Danmark har rätt till sitt dagtilbud, när arbetsutbudet minskar med pedagogisk personal?

kl.12.00-14.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.10.00-12.00 isländsk tid

kl.13.00-15.00 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

MÅLGRUPP

 • Dagtilbudsansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
 • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
 • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
 • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
 • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Välkommen att delta digitalt 16 maj 2023

Vi kommer under professionspresentationen att möta vår Finlandssvenska ledarkollega Ann Bränn. Som är yrkesverksam daghemsföreståndare inom småbarnspedagogik i svenskfinland.
Ann Bränn är yrkesverksam daghemsföreståndare i Nykarleby stad i Finland sedan hösten 2019. I augusti 2022 började Ann arbeta som administrativ föreståndare på det nya daghemmet Guldvinge/Kultasiipi i Nykarleby i Finland.

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.00-13.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Den 16 maj 2023 presenterar Ann Bränn följande i sin professionspresentation:

”Jag har det senaste året, tillsammans med mina kollegor, fokuserat på att bygga upp en ny verksamhet med trygga och kompetenta arbetsteam, utarbeta nya arbetsrutiner, samt implementera nya arbetssätt i verksamheten.

Min målsättning är att leda ett daghem där personalen känner sig motiverad, uppskattad, kunnig, och trygg, och där den dagliga verksamheten hela tiden utgår från barnens önskningar och behov.”

MÅLGRUPP

 • Dagtillbudschef för og leder i dagtillbud i Danmark
 • Sjef for sektorer pedagogikk för daghem og daghemsforeståndare i Finland
 • Etatsjefer,daglige ledere og styrere i barnehager i Norge
 • Leikskólastjórar í Leikskólum á Íslandi
 • Verksamhetschef – Utbildningschef og rektor för förskola i Sverige

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Välkommen att delta digitalt 19 oktober 2022

Vår styrekollege från Norge Linda Lystad Akselsen vid Wilbergjordet barnehage vil tillsammans med Herdis Palsdottir som er drivkraften bak EQ-barnehagen och Nina Smedbakken Marthinsen rektor ved EQ Institute gemensamt presentera i sin professionspresentation; Hva er EQ? Hva er en EQ-barnehage? Og hva er grunnen til at EQ er så viktig i barnehagen? EQ viser til menneskers evne til å oppfatte, bruke, forstå og håndtere følelser på en god måte, for seg selv og andre. Ordet relasjonskompetanse er også et dekkende ord for denne evnen til å stå sterkt i relasjon til seg selv og andre.

Läs mer om EQ institutet

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.00-13.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Linda Lystad Akselsen

Herdis Palsdottir

Nina Smedbakken Marthinsen

MÅLGRUPP

 • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
 • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
 • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
 • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
 • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

I uppdraget som biträdande rektor – utvecklingsledare i svensk förskola, biträdande leder for dagtilbud i Danmark, biträdande daghemsföreståndare – utvecklingsledare i Finland, biträdande styrer i Barnehage – utvecklingsledare i Norge, biträdande Leikskólastjóri och utvecklingsledare  i Leikskolin på Island är ni välkomna att anmäla er, men erbjuds plats i mån av plats.

FRÅGOR?

Undrar du över något är du som nordisk ledare inom förskolesektorn i norden välkommen till en direktkontakt med

Linda Lystad Akselsen – linda@barnehagenett.no
Herdis Palsdottir – herdis@eqi.no
Nina Marthinsen – nina@eqi.no
Dokumentation av professionpresentation den 19 oktober 2022
Här kan du ta del av professionspresentationen som presenterades digitalt den 22 september 2022 i samverkan med Nordisk Förskola.
Presentationen hittar du HÄR!

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Välkommen att delta digitalt 22 september 2022

Vår rektorkollega Gezim Isufi kommer att föreläsa om hälsofrämjande/hållbart ledarskap med fokus på friskfaktorer för våra nordiska kolleger.
Gezim är utbildad lärare/förskollärare och har genomgått det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet. Sedan 2011 arbetar han som rektor inom förskola i Malmö Stad. Han föreläser om ledarskap och tillsammans med andra forskare är han aktuell med två antologier som kommer att ges ut som studentlitteratur till hösten. Dessa är ”Egenmakt och hållbarhet i förskola” samt ”Att styra förskolan med värdegrund”.

kl.13.30-15.30 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.30-13.30 isländsk tid

kl.14.30-16.30 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

MÅLGRUPP

 • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark 
 • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland 
 • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
 • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island 
 • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige
Dokumentation av professionpresentation den 22 september 2022
Här kan du ta del av Rektor Gezim Isufis professionspresentation som presenterades digitalt den 22 september 2022 i samverkan med Nordisk Förskola.

FRÅGOR?

Undrar du över något är du som nordisk ledare inom förskolesektorn i norden välkommen till en direktkontakt med rektor Gezim Isufigezim.isufi@malmo.se

Gezim Isufi är verksam rektor vid Maryhill, Frövik och Nydala förskolor vid Förskoleförvaltningen i Malmö stad.
För mer information gå in via dessa länkar:

 

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Välkommen att delta digitalt 5 april 2022

Anette Bergmasth, rektor vid Elinebergs förskolor i Helsingborg stad i Sverige, presenterar i sin professionspresentation, sitt pågående kvalitetsarbete. För ett hållbart ledarskap och medarbetarskap med utgångspunkt i den Utforskande spiralen – Utbildning och processtöd | spiralofinquiry-sverige.se

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.00-13.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Anette kommer under presentationen att belysa förflyttningen från en omsorgskultur till en lärandekultur. Vidare diskuteras vikten att tydliggöra förskolans evidens på barnets lärande.
Hur påverkar förskolan barnets lärande, deras framtida lärande identitet? Hur kan förskolan bygga, trygga och lärande individer. Anette fördjupar även vikten av ledarskapet som rektor, adaptivkompetens att våga leda med flexibilitet i en kulturförflyttning. 

Arrangemanget är kostnadsfritt.

MÅLGRUPP

 • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
 • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
 • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
 • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
 • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige
Anette Bergmasth är verksam rektor vid Ängslyckan Förskola och Lantmätarens Förskola i Helsingborgs stad. För mer information gå in via dessa länkar:

 

Här kan ni ta del av pågående kvalitetsarbete vid Ängslyckans förskola och Lantmätarens förskola under ledning av rektor Anette Bergmasth.

Den utforskande spiralen – så här gör vi

Ny metod i bokstavsträning gör barn bättre rustade inför skolan

Elinebergs förskolor arbetar med stort fokus på demokratiska värderingar, Barnkonventionen, De globala målen och H22:s superhjältar!
Följ dem på instagram.

FRÅGOR?

Undrar du över något är du som nordisk ledare inom förskolesektorn i norden välkommen till en direktkontakt med rektor Anette Bergmasthtanette.bergmasth@helsingborg.se

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus