PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal, lärande och med nordiska jämförelser
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 19 oktober 2022

Vår styrekollege från Norge Linda Lystad Akselsen vid Wilbergjordet barnehage vil tillsammans med Herdis Palsdottir som er drivkraften bak EQ-barnehagen och Nina Smedbakken Marthinsen rektor ved EQ Institute gemensamt presentera i sin professionspresentation; Hva er EQ? Hva er en EQ-barnehage? Og hva er grunnen til at EQ er så viktig i barnehagen? EQ viser til menneskers evne til å oppfatte, bruke, forstå og håndtere følelser på en god måte, for seg selv og andre. Ordet relasjonskompetanse er også et dekkende ord for denne evnen til å stå sterkt i relasjon til seg selv og andre.

Läs mer om EQ institutet

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.00-13.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Linda Lystad Akselsen

Herdis Palsdottir

Nina Smedbakken Marthinsen

MÅLGRUPP

 • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark 
 • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland 
 • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
 • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island 
 • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

I uppdraget som biträdande rektor – utvecklingsledare i svensk förskola, biträdande leder for dagtilbud i Danmark, biträdande daghemsföreståndare – utvecklingsledare i Finland, biträdande styrer i Barnehage – utvecklingsledare i Norge, biträdande Leikskólastjóri och utvecklingsledare  i Leikskolin på Island är ni välkomna att anmäla er, men erbjuds plats i mån av plats.

 

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

ANMÄLAN TILL ARRANGEMANGET GÖRS VIA

norden@nordiskforskola.org

Anmälan är öppen till den 17 oktober 2022
Ange namn, huvudman och profession i din anmälan.

Varmt välkommen önskar Linda Lystad AkselsenHerdis Palsdotti, Nina Smedbakken Marthinsen och Nordisk förskola!

Välkommen att delta digitalt 22 september 2022

Vår rektorkollega Gezim Isufikommer att föreläsa om hälsofrämjande/hållbart ledarskap med fokus på friskfaktorer för våra nordiska kolleger.
Gezim är utbildad lärare/förskollärare och har genomgått det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet. Sedan 2011 arbetar han som rektor inom förskola i Malmö Stad. Han föreläser om ledarskap och tillsammans med andra forskare är han aktuell med två antologier som kommer att ges ut som studentlitteratur till hösten. Dessa är ”Egenmakt och hållbarhet i förskola” samt ”Att styra förskolan med värdegrund”.

kl.13.30-15.30 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.30-13.30 isländsk tid

kl.14.30-16.30 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

MÅLGRUPP

 • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark 
 • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland 
 • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
 • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island 
 • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

ANMÄLAN TILL ARRANGEMANGET GÖRS VIA

norden@nordiskforskola.org

Anmälan är öppen till den 20 september 2022
Ange namn, huvudman och profession i din anmälan.

Varmt välkommen önskar Gezim Isufi och Nordisk förskola!

Välkommen att delta digitalt 5 april 2022

Anette Bergmasth, rektor vid Elinebergs förskolor i Helsingborg stad i Sverige, presenterar i sin professionspresentation, sitt pågående kvalitetsarbete. För ett hållbart ledarskap och medarbetarskap med utgångspunkt i den Utforskande spiralen – Utbildning och processtöd | spiralofinquiry-sverige.se

kl.13.00-15.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.11.00-13.00 isländsk tid

kl.14.00-16.00 finsk tid

Anette kommer under presentationen att belysa förflyttningen från en omsorgskultur till en lärandekultur. Vidare diskuteras vikten att tydliggöra förskolans evidens på barnets lärande.
Hur påverkar förskolan barnets lärande, deras framtida lärande identitet? Hur kan förskolan bygga, trygga och lärande individer. Anette fördjupar även vikten av ledarskapet som rektor, adaptivkompetens att våga leda med flexibilitet i en kulturförflyttning. 

Arrangemanget är kostnadsfritt.

MÅLGRUPP

 • Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark 
 • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland 
 • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
 • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island 
 • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

ANMÄLAN TILL ARRANGEMANGET GÖRS VIA

norden@nordiskforskola.org

Anmälan är öppen till den 4 april 2022

Varmt välkommen önskar Anette Bergmasth och Nordisk förskola!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus