Nordisk barnbibliotekarie – Barnkultur i Norden

NORDISK FÖRSKOLAS NORDISKA BARNBIBLIOTEKARIE

Nordisk Förskola främjar och synliggör barnkultur i Norden i samverkan med Nordisk Kulturkontakt – Den nordiska bokslukaren – TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA

Nordisk förskola har sedan maj 2022 en nordisk barnbibliotekarie knuten till sig i samverkan med Nordisk kulturkontakt. För att gemensamt främja och kommunicera en nordisk barnkultur inom Nordens nationella minoriteter samt i Danmark, Finland, Norge, Sverige, på Färöarna, Grönland, Island och på Åland som nordiskt land.

Mickaela Wickström är Nordisk förskolas nordiska barnbibliotekarie. Hon finns tillgänglig både för barn och pedagoger och för dig som leder daghemsföreståndare, dagtilbudsledare, rektor och leikskólastjóri inom barnehagesektorn i Norden. För att gemensamt främja och synliggöra nordisk barnkultur i barns bildning, utveckling och lärande inom nordiska språk, nordisk kultur, demokrati, integrationsfrågor och jämställdhet i dagtillbud, daghem inom småbarnspedagogik, barnehage, förskola och leikskóla.

Jag heter Mikaela Wickström och har arbetat som barnbibliotekarie i över 10 år. Just nu är jag barnbibliotekarie på Nordisk kulturkontakts specialbibliotek i Helsingfors. Jag är också projektledare för det läsfrämjande projektet Den nordiska bokslukaren, där vi skapar pedagogiskt material till bilderböcker som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Gå gärna in på https://bokslukaren.org, för att bekanta dig med materialet! Att få jobba med barnlitteratur, träffa barn i olika åldrar och att få vara med i olika slags läsfrämjande projekt är otroligt spännande och givande! Jag brinner för bilderböcker och att nu dessutom få titulera mig som Nordisk Förskolas nordiska barnbibliotekarie är roligt! Jag ser fram emot att få dela med mig av min kunskap och hoppas att samarbetet leder till att nordiska bilderböcker får ännu större synlighet i småbarnsverksamheten runtom i Norden.”

Ta kontakt med Mikaela Wickström per epost: mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org

DIGITALA TRÄFFAR

Nordisk kulturkontakt och Nordisk Förskola bjuder in till digitala träffar under hösten 2022.

Målgrupp
Ledare i dagtilbud i Danmark, Daghemsforeståndare i daghem i Finland, Styrer i barnehage i Norge, Leikskólastjóri i Leikskólan på Island och Rektor i förskola i Sverige.

 

I N S T Ä L L T !

N Ä S T A    T R Ä F F

Välkommen på vår bilderboksresa!

Norden Runt – 23 november

Den nordiska bokslukaren välkomnar dig på en resa Norden runt där bilderböcker från de nordiska länderna och de olika språkområdena står i fokus. Vi kommer att träffa olika bilderboksfigurer, lära oss något om olika traditioner och kanske även några nya ord. I denna bilderboksresa ingår främst bilderböcker som finns med i Den Nordiska Bokslukarens projekt om läsfrämjande, men även några till.
Välkommen på vår bilderboksresa!

kl. 14.00-15.00 finsk tid
kl. 13.00-14.00 svensk, dansk & norsk tid
kl. 12.00-13.00 isländsk tid

Välkommen med din anmälan: norden@nordiskforskola.org
senast den 21 november 2022

Programmet hittar du HÄR!

7 september 2022

Den
Nordiska Bokslukaren

En digital informationsträff
för att främja en nordisk barnkultur
med Mikaela Wickström

kl. 16.00-16.30 finsk tid
kl. 15.00-15.30 svensk, dansk & norsk tid
kl. 13.00-13.30 isländsk tid

Välkommen med din anmälan: norden@nordiskforskola.org
senast den 5 september 2022

23 november 2022

TYVÄRR INSTÄLLT

Norden Runt digitalt

Den nordiska bokslukaren välkomnar dig på en resa Norden runt där bilderböcker från de nordiska länderna och de olika språkområdena står i fokus. Vi kommer att träffa olika bilderboksfigurer, lära oss något om olika traditioner och kanske även några nya ord. I denna bilderboksresa ingår främst bilderböcker som finns med i Den Nordiska Bokslukarens projekt om läsfrämjande, men även några till.
Välkommen på vår bilderboksresa!

kl. 14.00-15.00 finsk tid
kl. 13.00-14.00 svensk, dansk & norsk tid
kl. 12.00-13.00 isländsk tid

Välkommen med din anmälan: norden@nordiskforskola.org
senast den 21 november 2022

23 mars 2023

Nordens Dag

Nordisk Kulturkontakt och Nordisk Förskola kommer i samverkan bjuda in till Nordens Dag den 23 mars där barnkultur kommer att stå i centrum. Mer information kommer under höst/vinter 2022/2023.

Nordisk kulturkontakt – Den nordiska Bokslukaren

din genväg till boksamtal med barn om bilderböcker på andra nordiska språk!

För mer information, se Bokslukarens hemsida

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus