Nordisk barnbibliotekarie – Barnkultur i Norden

NORDISK FÖRSKOLAS NORDISKA BARNBIBLIOTEKARIE

Nordisk Förskola främjar och synliggör barnkultur i Norden i samverkan med Nordisk Kulturkontakt – Den nordiska bokslukaren – TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA

Nordisk förskola har sedan maj 2022 en nordisk barnbibliotekarie knuten till sig i samverkan med Nordisk kulturkontakt. För att gemensamt främja och kommunicera en nordisk barnkultur inom Nordens nationella minoriteter samt i Danmark, Finland, Norge, Sverige, på Färöarna, Grönland, Island och på Åland som nordiskt land.

Mickaela Wickström är Nordisk förskolas nordiska barnbibliotekarie. Hon finns tillgänglig både för barn och pedagoger och för dig som leder daghemsföreståndare, dagtilbudsledare, rektor och leikskólastjóri inom barnehagesektorn i Norden. För att gemensamt främja och synliggöra nordisk barnkultur i barns bildning, utveckling och lärande inom nordiska språk, nordisk kultur, demokrati, integrationsfrågor och jämställdhet i dagtillbud, daghem inom småbarnspedagogik, barnehage, förskola och leikskóla.

Jag heter Mikaela Wickström och har arbetat som barnbibliotekarie i över 10 år. Just nu är jag barnbibliotekarie på Nordisk kulturkontakts specialbibliotek i Helsingfors. Jag är också projektledare för det läsfrämjande projektet Den nordiska bokslukaren, där vi skapar pedagogiskt material till bilderböcker som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Gå gärna in på https://bokslukaren.org, för att bekanta dig med materialet! Att få jobba med barnlitteratur, träffa barn i olika åldrar och att få vara med i olika slags läsfrämjande projekt är otroligt spännande och givande! Jag brinner för bilderböcker och att nu dessutom få titulera mig som Nordisk Förskolas nordiska barnbibliotekarie är roligt! Jag ser fram emot att få dela med mig av min kunskap och hoppas att samarbetet leder till att nordiska bilderböcker får ännu större synlighet i småbarnsverksamheten runtom i Norden.”

Ta kontakt med Mikaela Wickström per epost: mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org

Nordisk kulturkontakt – Den nordiska Bokslukaren

din genväg till boksamtal med barn om bilderböcker på andra nordiska språk!

För mer information, se Bokslukarens hemsida

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus