NYHETSBREV

Nordisk förskolas Nyhetsbrev skickas ut 4 gånger per år och där får du som Nyhetsbrevprenumerant uppdaterande information och inbjudningar från Nordisk förskola.

Nyhetsbrevet är kostnadsfritt.

Se Nordisk förskolas integritets policy

Sprid gärna information om professionsnätverket inom förskolesektorn i Norden och våra nyhetsbrev i dina nätverk. På så sätt kan vi tillsammans främja och stärka det professionella arbetet för ledare, inom förskolan i Norden genom Nordiska förskolan.

Har du frågor? Vänligen hör av dig till info@nordiskforskola.org

Våra Nyhetsbrev kan du läsa i Sway – bara klicka på bilden. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev juni 2022

Lite av innehållet:

► Våra samarbetspartners

► Vad vi arbetar med för närvarande

► Kollegiala samtal

Nyhetsbrev nr 1 2021

I vårt första nyhetsbrev kan du ta del av följande innehåll:

► Vad är Nordisk förskola – ett professionsnätverk för ledare i förskola i norden

► Utveckling av nationella team för Nordisk förskola

► Höstens 2021 kollegiala lärande samtal

► Nordisk förskolas årliga konferenser. 23- 24 mars 2021 i Finland och 28-29 april 2022 på Island.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus