Nordisk förskolas medverkan vid konferenser

Här kan ni ta del av de konferenser som Nordisk förskola medverkar och har medverkat i. Med uppdrag att synliggöra och presentera ett professionssamarbete för ledare inom förskola i Danmark, Finland, Norge, Island och i Sverige. Med ett riktat fokus på professionsfrågor för ett hållbart ledarskap och resiliens. Demokrati-, jämställdhets- och inkluderingsarbete samt internationalisering inom Nordens och utanför Nordens gränser.

Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg 22–23 mars 2022
Arrangör: Sveriges skolledarförbund – Svenska mässan

Program för Nordiska Skolledarkongressen 2022

Onsdag den 23 mars 2022 kl.10-45-11.30

Vad tjänar din förskola på att låta personalen delta i internationella projekt? Och vilken roll spelar ditt engagemang som skolledare? Här får du tips på hur framtida samarbeten för internationell kompetensutveckling kan se ut.

Medverkar gör skolledarnätverket Nordisk förskola som verkar för internationalisering inom Norden, Smultronställets förskola i Gävle, med lång erfarenhet av internationella samarbeten både på plats och digitalt och Universitets- och högskolerådet (UHR), en myndighet som erbjuder bidrag för internationell kompetensutveckling för verksamma inom utbildningsområdet.

Medverkande: Anna-Carin Fasting, förskollärarpedagog och ateljérista Smultronställets förskola, Ulrika Holmström, biträdande rektor Smultronställets förskola, Gävle, Tommy Larsen, daglig leder Stenrød Barnehage Halden, Norge, Annika Palmgren, skolutvecklare inom förskola.

Moderator: Susanne Hagström Larsson, UHR.
Arrangeras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Skolledare i förskolan – inkludering och hållbar utveckling den 25 augusti 2021
Arrangör: Utbyten: Universitets och högskolerådet

Inspirationsmöte om internationella utbyten för dig som jobbar i förskolan | Utbyten.se

Skolledare i förskolan – inkludering och hållbar utveckling den 25 augusti 2021
Arrangör: Utbyten: Universitets och högskolerådet

Skolledare i förskolan – inkludering och hållbar utveckling (online) | Utbyten.se

Skolan möter världen 10 maj 2021
Arrangör: Utbyten: Universitets och högskolerådet

Online 2021-05-10 | Utbyten.se

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus